HOME  

Gradnjapromet d.o.o. privatna je graditeljska tvrtka koja se bavi izgradnjom obiteljskih, poslovnih, stambenih, turisti?kih i ostalih objekata, kao i adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama postoje?ih objekata. Ulaganje u ljudske potencijale i najmoderniju opremu i mehanizaciju, kori?tenje vrhunskih materijala uz stalno unapre?ivanje kvalitete usluge i po?tivanje rokova izvedbe, rezultirali su zadovoljstvom na?ih investitora i kupaca. Za sve informacije molimo Vas da nam se obratite putem telefona, kontakt obrasca ili nas posjetite u na?em uredu.

  AKTUALNO - TRA?IMO PARTNERA  

Tra?imo partnera za izgradnju stambeno-poslovne gra?evine u centru Samobora!!!

After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!

Moderna stambeno poslovna gra?evina u ?irem centru grada na zemlji?tu povr?ine 2156 m2 s pravomo?nom Lokacijskom dozvolom za 10 luksuznih stanova i 3 atraktivna poslovna prostora. Jedna podzemna i tri nadzemne eta?e ukupne BRP od 3036 m2.